Kép megosztása

Megosztás közösségi oldalon

Link (backlink)

Beágyazási kód

(a kód 'width' és 'height' értékei módosíthatók a rendelkezésre álló helyhez igazítva, részletek itt)

Orszagalbum.hu

Hozzászólás módosítása

Válasz módosítása

Berzsenyi Balatonja


1 349 56 42 2012-01-17
Berzsenyi Dániel: A Balaton

(Matthissonhoz)

Jer te, ki a szép genfi tavat s szép genfi virulmányt
Olly eleven színnel festéd, s Eratódnak ölében
A roppant Bernhárd farain múlatni szerettél,
Jer: nézd a Balatont, mikor a nap reggeli lángja
Tükrözetén reszket, s mikor a hold fénye alatt ég!
Nézd a kék hegyeket, mint állnak sorba körülte,
Melyeken a nektár csorog és az öröm dala harsog.
Itt meredek sziklák tetein sok régi erős vár
Omladozó falain lebeg a mult hajdani képe,
S elnyeli a döbbent elm
Részletek a fotóról
Kategóriák / Címkék

Kategóriák

Balaton

Címkék

BerzsenyiDániel:ABalaton (Matthissonhoz) jertekiAszépgenfitavatsszépgenfivirulmányt OllyelevenszínnelfestédsEratódnakölében AroppantBernhárdfarainmúlatniszerettélJer:nézdABalatontmikorANapReggelilángja TükrözeténreszketsmikorAholdfényealattég! nézdAkékhegyeketmintállnaksorbakörülteMelyekenAnektárcsorogésazörömdalaharsog. ittmeredeksziklákteteinsokrégierősVár omladozófalainlebegAmulthajdaniképeselnyeliAdöbbentelmétAFényeselőkor; ittAszázadokatlátottvadonokfeketednekMellyekezermegezergőböltkényünkrenevelnek; AszilajArkászokheverészvelegeltetikAnyájtsAkiesestvékennyögdécsellassufurullya. ittAsárgaMezőskiterültlápterjedelőnkbeholdúsbúzakalászhullámostengerejátsziksAbarnultaratóvígdalközthosszukepétrak. nézdvalamerrevetedszemeidszépMindenelőttedsAkoszorusTelluskosaritmosolyogvaüríti; ÉSvalamintboldogHelvetianépeörömmel Szántjaszabadföldjét:ittisszabadAMagyarésvíg; AgazdagpalotátittlakjaKirályiSzabadságsAgunyhóklakositSzenttörvényjobbkezevédi. [1799-1804között]
Kép információk
Kép készítőjestekoart
Fotózás ideje2012-01-01 16:24:22
Feltöltés ideje2012-01-17 22:36:16
Megtekintés1349 alkalommal
A kép összes pontszáma56
A kép átlag pontszáma14
Felhasználási jogCC-BY-4.0
EXIF adatok
KameraNIKON CORPORATION NIKON D90

További EXIF adatok a belépést követően

Letöltés

A képeket csak belépett felhasználók tölthetik le

stekoart további képei |
Helyszín - Szigliget

A kép hozzászólásai

A kép feltöltője kritikát kér

Hozzászólni csak belépett felhasználó tud